Braulio Carrillo Nationalpark

Nationalparken Braulio Carrillo på 108 970 tunnland ligger i centrala Costa Rica och sträcker sig över både Heredia-provinsen och San José-provinsen. Parken är särskilt känd för sin primära skog, som täcker mer än 90% av det totala parkområdet.

Braulio Carrillo´s nationalpark är större än 100.000 tunnland och höjden över havet varierar ungefär 3000 meter mellan den lägsta punkten och den högsta punkten i parken. Det är alltså ingen överraskning att denna park är hem för flera olika ekoregioner och innehåller både låglands tropisk regnskog och molnskog på hög höjd. Över 600 trädarter har rapporterats från parken, 530+ fågelarter och 135 däggdjursarter.

Uppe i bergen kan du hitta områden som tillhör Talamancan montane skogs ekoregion, medan en stor del av de nedre höjderna tillhör den Isthmian-atlantiska fuktiga skogens ekoregion. Båda dessa skogar är tropiska fuktiga bredbladiga skogar.

Parken består av tre huvudsektorer:

  • Barva
  • Quebrada Gonzales
  • Zurquí

Åka dit

Limon Highway (motorväg) korsar parken.

Service

Det finns tre skogsvaktarstationer i parken som räknas som de viktigaste, två av dem som förser besökare med dricksvatten och sanitära anläggningar/toaletter. Dessa två stationer är Barva-stationen och Quebrada Gonzales-stationen.

Vandring

Flera vandringsleder går genom parken, men de underhålls inte så mycket och övervakas inte heller så ofta av parkvakterna. Två ganska enkla vandringar är Los Botarramas och El Ciebo.

Om du är ute efter något mer utmanande kan du vandra spåret som går från Puesto Barva till Las Selva Protected Zone. Det anses inte vara en lätt vandring och det kan ta fyra dagar eller mer att slutföra den.

Vulkaner

Det finns flera vulkaner i parken, inklusive stratovulkan-komplexet Barva Volcano. Barva vulkanen hade sitt senaste vetenskapligt bekräftade utbrott för över 8 000 år sedan, även om det finns obekräftade rapporter om utbrott från 1760-talet och 1867.

Barvasektorn innehåller tre kratersjöar: Lago Barva, Lago Danta och Lago Copey.

Floder

Delar av floden Rio Sarapiquí ligger i parken.

Andra exempel på floder i parken är Rio Patria, Rio Hondura och Rio Súcio. På spanska, Rio

Súcio betyder Smutsiga floden, ett namn som härrör från den höga nivån av svavel i vattnet i denna flod. Svavlet kommer från vulkanen Irazú.

Bakgrund

På 1970-talet uppstod oro för att den nya Limon Highway – en viktig väg som förbinder landets huvudstad i centrala bergen med hamnstaden Puerto Limón på Karibiska sidan – skulle leda till oönskad utveckling av de områden genom vilka den löpte. För att motverka detta skapades en nationalpark i ett område känt för sin primära skog och höga biologiska mångfald. Det namngavs efter 1800-talets Costa Ricas president Braulio Carrillo, vars administration hade byggt den allra första vägen som förbinder huvudstaden med den karibiska kusten.