Laguna Poco Sol

Laguna Poco Sol är en vulkanisk sjö i Costa Ricas Cordillera de Tilarán. Sjön ligger på en höjd av 789 meter och ligger i en 200 meter bred fördjupning och sträcker sig ner cirka 11,5 meter.

Exakt hur sjön bildades är fortfarande okänd; det kan vara en krater som bildats efter ett freatiskt utbrott eller kanske ett jordskred. Vad det än var som hände, skedde det antagligen under pleistocen-epoken.

Området är rikt på vulkaniska inslag, inklusive laharfyndigheter, tuff och breccia. Varma ler- och vattenkällor och finns både vid sjön och i närliggande Rio Peñas Blancas.